Monday, August 12, 2002

اينم يه ترشی ساده وخوشمزه
مواد اين ترشی عبارتند از آلبالو سركه ونمك.برای تهيه اين ترشی كافی است كه چوب آلبالو ها را جدا كنيد و بعد از شستن بگذاريد كاملا خشك شود. نمك را در سركه حل كنيد و در ظرفی كه می خواهيد ترشيتان را در آن بريزيد و قبلا آن را هم شسته و كاملا خشك كرده ايد . مواد فوق را ربخته در ظرف را ببنديد .حالا بايد يه دو هفته ای صبر كنيد تا اين ترشی خوشمزه و خوش قيافه آماده شود.

No comments: