Tuesday, January 04, 2005

ey ke dor az man va dar ghalb e mani
ba khabar bash ke donyaye mani

No comments: