Tuesday, August 24, 2010

لیدی گاگا از اون خواننده هاست که من اینجا فهمیدم که وجود خارجی داره . ظاهرا تویه دنیا خیلی محبوبه و کلی هم خاطر خواه داره. من از شو هاش خوشم نمی اد از نظر من خیلی چندش آوره. چکنیم دیگه ما خیلی پاستوریزه بار اومدیم. ولی در مورد آهنگاش باید اعتراف کنم که بعضی هاشون واقعا زیباست .

No comments: